Pomembnejši datumi in kotizacija

POMEMBNEJŠI DATUMI

Spletna prijava in oddaja povzetkov 24.6.2022

podaljšan rok do 8.7.2022

Obvestilo o sprejetju povzetkov

29.7.2022

Program dogodka

1.9.2022

Zadnji rok za plačilo kotizacije po redni ceni

1.9.2022

 

KOTIZACIJA

ČLANI*

NEČLANI

plačilo do 1. 9. 2022

plačilo po 1. 9. 2022

plačilo do 1. 9. 2022

plačilo po 1. 9. 2022

zaposleni

260 EUR

280 EUR

290 EUR

310 EUR

zaposleni študenti 3. stopnje

260 EUR

280 EUR

290 EUR

310 EUR

nezaposleni študenti 3. stopnje

55 EUR

65 EUR

70 EUR

80 EUR

zaposleni študenti 1. in 2. stopnje

260 EUR

280 EUR

290 EUR

310 EUR

nezaposleni študenti 1. in 2. stopnje

55 EUR

65 EUR

70 EUR

80 EUR

upokojenci

55 EUR

65 EUR

70 EUR

80 EUR

brezposelni

55 EUR

65 EUR

70 EUR

80 EUR

Cene so z vključenim DDV.

* Znižana kotizacija je na voljo članom društva s poravnanimi članskimi obveznostmi (plačana članarina).
Redna letna društvena članarina je 20 eur (pristopnica)
Študentska letna društvena članarina je 5 eur (pristopnica za študente )

Kotizacija se obračuna NA OSEBO in ne na prispevek.  Če se konference udeleži več avtorjev istega povzetka, se vsak tudi registrira in poravna svojo kotizacijo.

Cena vključuje

  • Vstop na konferenco
  • Gradivo za konferenco in promocijski material
  • Zbornik povzetkov na USB ključku
  • Postrežba med odmori in večerna pogostitev (get together in gala večerja)

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Po predračunu, ki ga prejmete ob registraciji na konferenco v programu Conftool.

Podatki za nakazilo:

Naslov: Slovensko kemijsko društvo, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
SWIFT / BIC banke: LJBASI2X
Št. računa: SI56 02053-0013322846

V primeru nakazila za več udeležencev hkrati nas o tem pisno obvestite na elektronski naslov: chem.soc@ki.si

 

ODPOVEDI, VRAČILA IN NADOMESTILA

V primeru odpovedi udeležbe je potrebno obvestiti organizatorja dogodka. Stroški prijavnine se ob odpovedi, prejeti do vključno 1. septembra 2022, vrnejo v znesku 80% plačila. Za odpovedi po tem datumu, povračilo prijavnine ni več mogoče. Vse zahteve za povračilo plačanih kotizacij bodo obravnavane po dogodku. Registrirani udeleženci, ki se konference ne morejo udeležiti, lahko imenujejo nadomestne udeležence in o tem obvestijo Slovensko kemijsko društvo (chem.soc@ki.si).

Politika odpovedi zaradi pandemije COVID-19. V primeru odpovedi, povezanih s pandemijo COVID-19, bo Slovensko kemijsko društvo plačnikom kotizacije v celoti povrnilo stroške prijavnine. Odpoved udeležbe na konferenci »Slovenski kemijski dnevi 2022« zaradi COVID-19 bo mogoča do vključno 6. septembra 2022. Vse zahteve za povračilo plačanih kotizacij bodo obravnavane po dogodku.

V primeru, da bo konferenca odpovedana s strani organizatorjev, bo Slovensko kemijsko društvo plačnikom kotizacije v celoti povrnilo stroške prijavnine.