Plenarni predavatelj prof. dr. Goran Dražić

Kemijski inštitut, Slovenija

Goran Dražić je znanstveni svetnik in vodja skupine za elektronsko mikroskopijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, dopolnilno zaposlen na Oddelku za elektronsko keramiko na Institutu Jožef Stefan in redni profesor na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, kjer poučuje o presevni elektronski mikroskopiji. Njegovi znanstveni interesi vključujejo razvoj in karakterizacijo različnih katalizatorskih materialov za fotokatalizo in gorivne celice. V zadnjih letih se ukvarja z razvojem in uporabo vrstične presevne elektronske mikroskopije za preučevanje različnih naprednih materialov. Leta 1990 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani na področju relaksornih materialov in nekaj časa delal kot gostujoči znanstvenik na Forschungszentrum Jülich v Nemčiji. Za izjemne dosežke na področju presevne elektronske mikroskopije je leta 2000 prejel Zoisovo priznanje in leta 2021 Zoisovo nagrado Republike Slovenije.