Vabljeni keynote predavatelj dr. Slavko Kralj

Institut Jožef Stefan in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Slovenija

Dr. Slavko Kralj je znanstveni sodelavec na Odseku za sintezo materialov na Institutu Jožef Stefan in docent na fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s sintezo in funkcionalizacijo magnetnih nanodelcev že približno 15 let. Svoja dela pogosto objavlja v revijah z visokim faktorjem vpliva kot so ACS Nano, Angewandte Chemie, ACS Applied Materials & Interfaces, Nano Research, Nanoscale, Chemical Communication, Nanotoxicology, Cancers, in podobno. Dr. Kralj je sodeloval pri objavi 60 znanstvenih člankov v recenziranih mednarodnih revijah, pri čemer njegov h-indeks znaša 23 (g scholar). Vodil je številne domače in mednarodne projekte v okviru IJS s skupnim proračunom, ki presega 1,4 mio EUR. Dr. Kralj je tudi so-ustanovitelj nanotehnološkega podjetja (Nanos SCI), ki trži napredne rešitve na področju magnetnih nanodelcev širom sveta.