Vabljena keynote predavateljica prof. dr. Nataša Novak Tušar

Kemijski inštitut in Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Prof. dr. Nataša Novak Tušar je od leta 2022 vodja Laboratorija za katalizatorje in raziskovalnega programa Kemija katalizatorjev za čisti zrak na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani. Po doktoratu iz kemije na Univerzi v Ljubljani je bila od 2003 do 2004 postdoktorska raziskovalka v okviru Individual Marie Curie Fellowship na sinhrotronu ELETTRA in Univerzi v Trstu v Italiji. Njena raziskovalna dejavnost vključuje načrtovanje in razvoj katalizatorjev/fotokatalizatorjev v heterogeni katalizi za okoljske in energijske aplikacije. Je soavtorica več kot 80 člankov v revijah, ki jih indeksira SCI, njen h-indeks pa je 24 (Google Scholar). Od leta 2018 je redna profesorica in direktorica doktorskega programa “Materiali” na Univerzi v Novi Gorici v Sloveniji. Je članica upravnih odborov ENMIX (European Nanoporous Materials Institute of Excellence) in EFCATS (European Federation of Catalysis Society). Je članica uredniških odborov revij Catalysis communications ter Frontiers in chemistry.